Jan Doktór

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Jan Doktór, ur. 3 V 1952 w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1976), 1982-1984 doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, w 1991 doktorat, w 1999 habilitacja.

1975-1977 wychowawca w Sanatorium Neuropsychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Garwolinie; 1977-1980 w ukryciu na Mazurach, by uniknąć służby wojskowej; 1980-1981 drukarz w Drukarni Tamka w Warszawie.

W 1982 współzałożyciel i redaktor podziemnego pisma „Tygodnik Wojenny”, w 1985 – „PWA. Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, 1982-1990 organizator lokali dla tych pism, redaktor techniczny, autor, 1984-1985 drukarz, tłumacz; w 1982 i 1984 zatrzymywany i przesłuchiwany. 1985-1995 tłumacz z jęz. niemieckiego książek religioznawczych i filozoficznych.

Od 1996 pracownik naukowy w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Autor artykułów i książek z dziedziny judaistyki, m.in. W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan (1996), Śladami Mesjasza-apostaty (1998), Początki chasydyzmu polskiego (2004), wydawca rękopisów Jakuba Franka, żydowskiego heretyka z XVIII w. (1996-1997), redaktor naczelny „Kwartalnika Historii Żydów”.

Wyróżniony Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Włodzimierz Domagalski