Jan Duda

Z Encyklopedia Solidarności

Jan Duda, ur. 17 V 1960 w Nowym Sączu. Ukończył Pomaturalne Studium Samochodowe w Nowym Sączu (1982).

Od 1977 prowadzi gospodarstwo rolne w Gołkowicach Górnych. Od lat 70. w Ochotniczej Straży Pożarnej, od 1981 naczelnik; w 1983 odmówił przystąpienia do PRON przez co stracił stanowisko naczelnika, nast. wystąpił z OSP. Od 1977 kolporter „Robotnika”, „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, książek o zbrodni katyńskiej (odbierał je w Zakonie Karmelitów Bosych w Krakowie) i George’a Orwella; założył w swoim domu bibliotekę wydawnictw niezależnych działającą do 1989. W 1978, w klasie maturalnej, zawieszony w prawach ucznia za bojkot akademii z okazji rocznicy rewolucji październikowej.

Od X 1980 członek Tymczasowych Zarządów w Komitecie Założycielskim Koła „S” RI w Gołkowicach oraz Gminnego w Starym Sączu. Od V 1981 członek Zarządu Koła „S” RI w Gołkowicach i członek Zarządu Gminnego „S” RI w Starym Sączu. Kolporter wydawnictw niezależnych wśród rolników na terenie gminy, m.in. „Gońca Małopolskiego” i paryskiej „Kultury”. 9-11 I 1981 organizował i zbierał żywność dla strajkujących w Ratuszu w Nowym Sączu. W V 1981 uczestnik mszy na Rynku w Nowym Sączu po zamachu na Jana Pawła II. 7 VIII 1981 uczestnik marszu przeciwko zubożeniu społeczeństwa. W XI 1981 obserwator rozmów z wojewodą rzeszowskim podczas strajków okupacyjnych „S” RI. XI-XII 1981 w Wojewódzkim KS w Nowym Sączu, uczestnik rozmów z wojewodą, jednocześnie prowadził okupację Urzędu Gminy w Starym Sączu. W XII 1981 organizator zbiórki żywności dla strajkujących studentów w Krakowie.

Po 13 XII 1981 organizator podziemnych struktur „S” RI na terenie gminy; blisko współpracował z Janem Gomółką, Stanisławem Gorczowskim, Grzegorzem Sajdakiem, Wojciechem Muchą. Kolporter na terenie gminy podziemnych wydawnictw i ulotek, m.in. „Wiadomości Nowosądeckich”, „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze” oraz utworów Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta; w które zaopatrywał się u Henryka Szewczyka, Zygmunta Berdychowskiego, Romana Jopa. Prowadził akcje ulotkowe i plakatowania; uczestnik spotkań z rolnikami, podczas których informował ich m.in. o sytuacji politycznej. Uczestnik demonstracji ulicznych w Nowej Hucie. Zorganizował maszynę do pisania oraz powielacz dla podziemnej „S” w Nowym Sączu. Organizator i działacz grupy pomagającej aresztowanym, zbierał składki oraz organizował żywność i kartki żywnościowe dla represjonowanych i ich rodzin; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Mszy za Ojczyznę. 1982-1986 ok. 10 razy przesłuchiwany (rozmowy prewencyjne i ostrzegawcze zwłaszcza przed rocznicami); kilkakrotnie zatrzymywany do 48 godz., dwukrotnie ukarany grzywną przez kolegia ds. wykroczeń za „naruszenie porządku publicznego”. 3 XI 1984 uczestnik pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. 1985-1988 uczestnik spotkań KIK w Nowym Sączu. W 1988 organizator pomocy żywnościowej strajkującym w HiL.

W II 1989 inicjator i uczestnik wojewódzkiego zjazdu ujawniających się struktur „S” RI, w Związku do 1993, wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej „S” RI. 15 IV 1989 – 1991 w KO „S” woj. nowosądeckiego; współorganizator spotkań i wieców z kandydatami do parlamentu, plakatował, 4 VI 1989 wiceprzewodniczący gminnej komisji wyborczej w Starym Sączu. W VIII 1990 członek zespołu organizacyjnego PC w Nowym Sączu. W 1990 członek założyciel i pierwszy prezes zarządu Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa (zarejestrowanej w 1992). 1991-1993 współwydawca „Gazety Chłopskiej” na terenie woj. nowosądeckiego. 1992-1993 w PSL „S”, nast. SLCh, członek Zarządu Wojewódzkiego i Prezydium Zarządu Krajowego. 1992-2000 właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „WOMAD” w Rdziostowie; od 1992 współwłaściciel i prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Spółka Właścicieli Sp. z o.o. tamże. 1993-2006 w ZChN, przewodniczący koła miejskiego w Nowym Sączu, delegat na zjazd. W 1994 wydawca „Tygodnika Nowosądeckiego”. 1998-2002 radny powiatu nowosądeckiego z listy AWS; przewodniczący Rady Powiatu. IV-VIII 1999 przewodniczący Komitetu Pomocy Uchodźcom z Kosowa w Albanii, stworzonego przez powiat nowosądecki i miasto Nowy Sącz – organizowanie zbiórki środków finansowych oraz materiałowych (koce, odzież, leki, żywność), transportu oraz szpitala polowego w Albanii; akcję zabezpieczała technicznie PSP (Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Nowego Sącza) oraz lekarze z Polskiej Misji Medycznej. W 1999 pomysłodawca i inicjator przyjętej uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego i Rad Gminnych Sądecczyzny nadającej Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Ziemi Sądeckiej, wręczonego mu osobiście 4 XI 1999 w Watykanie, jako prezent imieninowy. Od 1999, w ramach upowszechniania kultury, współfinansuje publikacje albumowe nowosądeckich artystów, m.in. Salon Związku Polskich Artystów Plastyków, Oddział w Nowym Sączu, album Ojciec Święty na Sądeckiej Ziemi (1999), Przewodnik Nowosądecki (2001) oraz Międzynarodowy Plener Malarski w Starym Sączu zorganizowany dla uczczenia beatyfikacji św. Kingi (VI 1999); wydawca i fundator albumu pamiątkowego po Alfredzie Kotkowskim (2000). Od 2001 członek wspierający Związku Polskich Artystów Plastyków.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Za Ratowanie Życia i Ochronę Mienia (1999), Złotą Odznaką: Zasłużony dla Pożarnictwa (2001), Medalem Pamiątkowym: NSZZ „S” 1980-2005 Region Małopolska (2005).

Sławomir Chmura