Jan Henryk Janusz Przewłocki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Henryk Janusz Przewłocki (Janusz Przewłocki), ur. 25 III 1927 w majątku Mordy k. Siedlec, zm. 5 VII 2007 w Warszawie. Inżynier.

W czasie II wojny światowej członek AK. Redaktor Instytutu Wydawniczego Pax; redaktor, wydawca serii pamiętników polskich z XVIII-XX w.; 1976-1981 współpracownik KOR, następnie KSS KOR (uczestniczył w komisjach redakcyjnych KOR, zbierał informacje do „Komunikatu”); organizator składu, następnie redaktor, autor publikacji w „Biuletynie Informacyjnym”; autor publikacji w „Przeglądzie” i paryskiej „Kulturze”. 1977-1989 współpracownik wydawnictwa NOWa, odpowiedzialny za opracowanie projektów wydawniczych, autor recenzji i opinii wewnątrzwydawniczych, 1982-1989 organizator kolportażu. W V 1980 uczestnik głodówki w Podkowie Leśnej.

1980-1981 współpracownik ZR Mazowsze.

13 XII 1981 – 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. W l. 80. członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek; w 1987 współtwórca Archiwum Wschodniego; zastępca prezesa Związku Sybiraków; organizator, przewodniczący Komisji Historycznej, stworzył i redagował serię Wspomnienia Sybiraków; członek założyciel Towarzystwa im. Emeryka Hutten-Czapskiego.

Autor wystawy fotograficznej Wokół pałacu i dworu. Świat ocalony w kolekcji Janusza Przewłockiego w Domu Spotkań z Historią (2007).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odznaczenia Polski (2006).

Od 22 XII 1978 rozpracowywany przez Wydz. III-2 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Organizator.

Anna Grażyna Kister