Jan Jakubowski (z Nitaur)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Jakubowski, ur. 16 V 1941 w Nitaur (obecnie Łotwa). Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektroniki (1964).

1964-1967 konstruktor w Gdańskich Zakładach Radiowych T-18, 1967 technolog w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, 1967-1974 specjalista w Instytucie Informatyki Politechniki Gdańskiej specjalista w Instytucie Informatyki, 1975-1981 dziennikarz w redakcji tygodnika „Czas”.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w Gdańskim Wydawnictwie Prasowym (m.in. wydawca „Czasu”); w III 1981 organizator akcji Dni bez prasy (reżymowej) w Gdańsku.

Po 13 XII 1981 zwolniony z pracy w wyniku weryfikacji dziennikarzy, objęty zakazem wykonywania zawodu; 1982-1989 pracownik techniczny Politechniki Gdańskiej. 1983-1989 redaktor i autor tekstów w podziemnym piśmie „Przekaz”, 1984-1986 redaktor podziemnej „Solidarności. Pisma Regionu Gdańskiego”; 1988-1989 redaktor podziemnej „Gazety Politechnicznej”. 1989-1991 z-ca redaktora naczelnego „Tygodnika Gdańskiego”, 1991-1996 redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”; 1997-2007 własna działalność wydawnicza, od 2007 na emeryturze.

Redaktor publikacji książkowych: Portowców gdańskich drogi do wolności (2000), Ołtarze papieskie na Pomorzu (2002).

Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Medalem z okazji 25 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych (2005), Medalem Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945-1989 (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

14 I 1982 – 4 VII 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach KE krypt. Kozak.

Arkadiusz Kazański