Jan Janusz Perejczuk

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Jan Janusz Perejczuk, ur. 22 VI 1942 w Rafałówce na Wołyniu (obecnie Ukraina). Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczny (1967).

1967-2004 pracownik Zakładów Urządzeń Okrętowych Famor (później ZUO Famor SA) w Bydgoszczy (konstruktor, kierownik sekcji, kierownik zespołu).

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZUO, przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie członek Prezydium KZ w ZUO; IX 1980 – VI 1981 członek MKZ. 1980-1981 autor, redaktor, wydawca i kolporter prasy niezależnej (m.in. „Protest”, „Serwis Informacyjny”, „Wolne Związki”). VI-VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku, zwolniony 6 XII 1982. Redaktor m.in. podziemnego pisma wydawanego w ZUO „Być Sobą”, kolportowanego również w innych zakładach. 1985-1989 2-krotnie przewodniczący Rady Pracowniczej w ZUO. W 1987 skierowany (z Ryszardem Helakiem) przez bydgoską RKK do Konwentu Obywatelskiego przy WRN w Bydgoszczy. Od V 1989 członek Regionalnego Komitetu Organizacyjnego „S” (grupa skupiona wokół Antoniego Tokarczuka).

Od III 1989 członek KZ „S” w ZUO; w 1989 delegat na II WZD Regionu Bydgoskiego, członek ZR, w 1990 delegat na II KZD. Od 1990 w PC. 1990-1994 radny Miasta Bydgoszcz, 1991-1994 członek Zarządu Miasta Bydgoszcz. Od 2007 współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Przymierze w Bydgoszczy (od 2008 Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL Przymierze).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2004), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

12 VIII 1981 – 21 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Bydgoszczy w ramach SOS krypt. Latarnik; 21 XI 1984 – 21 X 1988 przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy w ramach SOR krypt. Gryf; 21 X 1988 – 16 XII 1989 przez Wydz. V/Inspektorat 2 WUSW w Bydgoszczy w ramach SOR krypt. Organizacja.

Katarzyna Grysińska