Jan Jerzy Skowroński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Jerzy Skowroński, ur. 8 I 1946 w Warce. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących tamże (1977).

1960-1970 pracownik Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Warce; 2 X – 14 XI 1970 uczestnik strajku rotacyjnego na Wydz. Narzędziowym w FUM, zmuszony przez dyrekcję do zmiany miejsca pracy; 1970-1971 pracownik Zakładów Dźwigowych w Warszawie, 1971-2001 ponownie FUM; z przyczyn politycznych uczęszczał do szkoły bez zgody dyr. zakładu pracy.

25 VIII – 29 IX 1980 przewodniczący KS w FUM, 29 IX 1980 sygnatariusz porozumień społecznych między KS FUM a dyr. Zjednoczenia Przemysłu Urządzeń Mechanicznych; od IX 1980 w „S”, członek założyciel Komitetu Założycielskiego w FUM; od IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w Warce, 20 IX 1980 – 31 I 1981 przewodniczący MKR tamże, V-VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 29 IV 1982 zwolniony; V 1982 – I 1987 co miesiąc przesłuchiwany przez SB; od 1982 organizator (wraz z m.in.: Alicją Wójtowicz, Tadeuszem Kuleszą, Stefanem Ambrożym) akcji kolportażowych, kolporter czasopism podziemnych, m.in. „Kos”, „Tygodnik Mazowsze”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Wyzwolenie”, książek; od VIII 1982 przewodniczący tajnej Terenowej Komisji Koordynacyjnej „S” organizującej zbieranie składek na działalność związkową; organizator (z Klemensem Radomskim, Bogdanem Gancarzem) zbiórek na pomoc represjonowanym. 1982–1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii św. Mikołaja w Warce. 1985–1987 współorganizator wystawy fotograficznej o życiu i śmierci ks. J. Popiełuszki w rocznicę śmierci w parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Warce. 1986–1990 przewodniczący Rady Pracowniczej w FUM.

1990-2001 przewodniczący KZ w FUM, 1992-1999, następnie 2006-2010 delegat na kolejne WZD; 1998-2002 radny Powiatu Grójeckiego z listy PiS; 2002-2006 pracownik ZR „S” Ziemia Radomska, od 2008 na emeryturze.

Od 4 II 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Radomiu w ramach SO krypt. Syndykat II; od 29 VII 1982 przez p. V KM MO/RUSW w Grójcu w ramach KE krypt. Ptak.

Konrad Słowiński