Jan Kędracki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz (właśc. Jan) Kędracki, ur. 10 I 1960 w Sieńsku, k. Słupi Jędrzejowskiej. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, kierunek filologia polska (1987).

Od X 1980 w Komitecie Założycielskim NZS w WSP w Kielcach, od III 1981 członek Komisji Uczelnianej NZS, od IX 1981 przewodniczący; redaktor pisma NZS WSP „Reflektor”. 20 XI – 8 XII 1981 uczestnik strajku na WSP, przewodniczący KS.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 1 XII 1982; we IX 1982 skreślony z listy studentów, od XI 1982 zasadnicza służba wojskowa (8 mies. w kompanii pod specjalnym nadzorem), od X 1984 ponownie student kieleckiej WSP. Od 1984 działacz podziemnej „S”, organizator kolportażu wydawnictw, w tym prasy. Od 1987 nauczyciel w SP w Strawczynie, od 1991 dyr.

1989-1991 członek Świętokrzyskiego KO, sekretarz i przewodniczący KO w gm. Strawczyn. VI-X 1990 z-ca wójta gm. Strawczyn. 1989-1993 w „S”, do 1991 członek KZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Kielcach. Od 1990 w UD. Dziennikarz regionalnego dodatku „Gazety Wyborczej” w Kielcach.

Do 9 VI 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Kielcach w ramach SOS.

?