Jan Kędziołka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Kędziołka, ur. 4 VII 1952 w Widaczowie, woj. podkarpackie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Maszyn Górniczo Hutniczych (1984), inżynier mechanik.

1969-1976 zatrudniony w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym Kraków, 1976-2008 w Huta im. Lenina (od 1990 Huta im. Tadeusza Sendzimira, od 2004 inne oficjalne nazwy).

W VIII 1980 współorganizator strajku w Zakładzie Walcowni Blach Karoseryjnych HiL (jako operator urządzeń produkcyjnych wstrzymał linię produkcyjną na swej zmianie). Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Koła Zakładowego w ZWBK HiL. 1980-1988 aktywny uczestnik wszystkich strajków w HiL.

Po 13 XII 1981 współpracował z TKZ, członek Tajnej Komisji Robotniczej Hutników jako jeden z przedstawicieli walcowni. W 1981 współpracował z wydziałowym KS. 13 XII 1981 – 1989 kolporter pisma „Hutnik”, uczestnik akcji plakatowych i ulotkowych (malował na murach). Od 1982 członek Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej w HiL, łącznik między SFPP i TKRH, odpowiedzialny za przekazywanie środków pieniężnych.

W 1989 zaangażowany w przygotowanie wyborów 4 VI (plakatowanie). Po 1989 kandydat w wyborach samorządowych. W l. 90. członek Rady Parafialnej w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Krakowie. 1994-1995 student Politechniki Śląskiej w Katowicach, Amerykańsko-Polskich Studiów Podyplomowych z zakresu Przyjaznej dla Środowiska Restrukturyzacji Przemysłu Stalowego.

Anna Kawalec