Jan Kozłowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Jan Kozłowski, ur. 25 V 1929 w Popowicach Chwałowicach k. Sandomierza, zm. 16 I 1996 w Warszawie. Ukończył Technikum Budowlane (1953) oraz maturalny kurs korespondencyjny z zakresu LO; mistrz murarski (1969).

1949-1971 pracownik przedsiębiorstw budowlanych w Stalowej Woli, Annopolu, Sandomierzu, od 1973 właściciel gospodarstwa rolno-sadowniczego. 1956-1957 w PZPR. W 1958 skazany na 3,5 roku więzienia w sfingowanym procesie o wyłudzenie materiałów budowlanych (budowa kościoła), w 1961 na rozprawie rewizyjnej uniewinniony. W 1961 zwolniony z pracy za krytykę I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki w listach do władz lokalnych i centralnych. Od 1976 jeden z pierwszych chłopskich współpracowników KOR, następnie KSS KOR; 10 IX 1978 współzałożyciel (z Henrykiem Bąkiem, Tadeuszem Fijałkowskim, Henrykiem Kossuthem i Piotrem Sękiem) Tymczasowego Komitetu Niezależnego ZZ Rolników; od 1979 w redakcji niezależnego pisma „Placówka”, autor w pismach „Gospodarz”, „Postęp”, „Rolnik Niezależny”, działacz Ośrodka Myśli Ludowej. 2 VI 1979 zatrzymany w drodze na wykłady Uniwersytetu Latającego w Zbroszy Dużej, pobity na komendzie MO w Grójcu. W X 1979 aresztowany, 1 II 1980 w sfingowanym procesie (za rzekome pobicie sąsiada) skazany na 2 lata więzienia, osadzony m.in. w ZK w Kłodzku, Łęczycy, zwolniony 2 IX na mocy Porozumień Sierpniowych.

21 IX 1980 współorganizator, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników (od X NSZZ Rolników Solidarność Wiejska); organizator Komitetu Założycielskiego Solidarności Wiejskiej w Regionie Tarnobrzesko-Sandomierskim, od 21 XII 1980 przewodniczący. W I 1981 uczestnik strajków rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie. 8-9 III 1981 uczestnik zjazdu zjednoczeniowego związków zawodowych rolników w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych „S”, członek OKZ; od 10 X 1981 członek KKP Niezależnych Samorządnych Chłopskich ZZ „S”. 19 XI 1981 z H. Bąkiem doprowadził do rejestracji NSZZ Rolników Solidarność Wiejska bez wpisu w statucie o przewodniej roli PZPR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 23 VI 1982 zwolniony; 1982-1988 przewodniczący podziemnego Rolniczego Komitetu Krajowego Solidarności Wiejskiej, 1982-1985 współredaktor, wydawca podziemnego pisma „Rolnik Niezależny”. Od 1983 współtwórca i animator Duszpasterstwa Rolników przy kościele MB Królowej Polski w Stalowej Woli; zatrzymany, 23 X 1985 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu, zwolniony w XI 1985 ze względu na stan zdrowia. 1 IX 1986 sygnatariusz Listu do przywódców USA i ZSRS o przeprowadzenie w Polsce wolnych wyborów zgodnie z ustaleniami Konferencji w Jałcie. Od 23 XI 1986 członek Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego oraz Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S”. W VIII 1988 wspomagał strajk w Hucie Stalowa Wola. 1988-1989 przewodniczący Rady „S” RI woj. tarnobrzeskiego, w 1990 członek Rady Krajowej.

1989-1991 senator RP z listy KO „S”, członek OKP, w Komisjach Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego. W 1990 przewodniczący PSL „S” woj. tarnobrzeskiego. W 1993 założyciel Komitetu Inicjatyw Obywatelskich na rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej.

1974-1989 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Ambasador.

Mirosława Łątkowska, Adam Borowski