Jan Kułaj

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Kułaj, ur. 11 I 1958 w Jarosławiu.

Pracownik gospodarstwa rolnego rodziców w Cieszacinie Wielkim k. Jarosławia. Od 1979 w ZSL, przewodniczący Gminnego Zarządu ZSMP w Jarosławiu.

W XII 1980 przewodniczący WKZ NSZZ Rolników Solidarność Wiejska woj. przemyskiego z siedzibą w Jarosławiu. I-II 1981 uczestnik strajku ustrzycko-rzeszowskiego, wiceprzewodniczący KS, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich; przedstawiciel strajkujących rolników na obradach KKP w Gdańsku, podczas których zapadła decyzja o wsparciu protestów rolników i ich dążeń do stworzenia Solidarności Rolniczej. 9 I 1981 podczas zjazdu zjednoczeniowego Solidarności Wiejskiej, Solidarności Chłopskiej i NSZZ RI wybrany na przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI. W III 1981 członek Ogólnopolskiego KS „S” RI w Bydgoszczy.

13 XII 1981 zatrzymany, przetrzymywany w ZK w Ostródzie, 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Konstancinie-Jeziornie, zwolniony 28 IV 1981. Po wyjściu (za namową prezesa ZSL Romana Malinowskiego) wystąpił w telewizji składając samokrytykę, co zostało negatywnie przyjęte przez działaczy związkowych i rolników. W 1986 członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa Wojciechu Jaruzelskim.

Pod koniec l. 90. w Partii Ludowo-Demokratycznej.

Do 26 VIII 1988 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Żywiciel; do 25 X 1989 przez w ramach KE krypt. Hodowca.

Grzegorz Wołk