Jan Kunach

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Kunach, ur. 8 II 1944 w Siebieczowie (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących w Olsztynie (1971).

1959-1963 tokarz-szlifierz w Zakładach Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu, 1964-1976 ślusarz, brygadzista w Gdańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, 1977-1994 brygadzista, następnie kierownik budowy w Elbląskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. 17 i 19 XII 1970 współorganizator protestu w GPBP, uczestnik demonstracji pod budynkiem Komitetu Powiatowego PZPR w Elblągu. 1974-1988 radny Miejskiej Rady Narodowej tamże; 1975-1981 w PZPR.

18-31 VIII 1980 współorganizator strajku w EPBP, członek straży strajkowej, od IX 1980 w „S”; XI 1980 - IV 1981 wiceprzewodniczący, od V 1981 przewodniczący KZ, w VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg.

14 XII 1981 organizator strajku w EPBP, przewodniczący KS; 16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 6 V 1982 zwolniony. 1987-1989 przewodniczący Rady Zakładowej w EPBP. W VIII 1988 współorganizator 2-dniowego strajku w EBPB, negocjator warunków płacowych.

1989-1994 przewodniczący Rady Pracowniczej w EPBP. Od 1994 na rencie, od 2005 na emeryturze. Od 2004 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w l. 1980-1990 Regionu Elbląskiego.

Hieronim Guzowski