Jan Leon Bloch

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Leon Bloch, ur. 2 I 1944 w Zeiten w Niemczech. Ukończył Technikum Kolejowe w Bydgoszczy (1974).

Od 1968 zatrudniony w PKP w Białogardzie.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel KZ w swoim zakładzie pracy.

1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych oraz kurier na terenie kraju; organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator Mszy za Ojczyznę. VIII 1987 – 13 V 1989 członek Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk.

VI 1989 – XII 1999 przewodniczący KZ w PKP Stacja Białogard, członek Sekcji Okręgowej Kolejarzy w Szczecinie. W 1989 członek KO w Białogardzie.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego oraz Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa (oba 1998), odznaką Zasłużony dla Regionu NSZZ „S” (2000) oraz Złotą Odznaką NSZZ „S” (2005).

Rafał Marciniak