Jan Lewandowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Lewandowski, ur. 10 I 1958 w Legnicy. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (1981).

Nauczyciel legnickich placówek: SP Nr 15 (1981-1984), II LO (1984-1989, 1987-1989 wizytator metodyk), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (1990-1998), 1998-2000 kurator oświaty w Legnicy, następnie dyr. Delegatury w Legnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

1980-1981 członek NZS w WSP w Zielonej Górze. Od 1981 w „S”, wiceprzewodniczący Komisji Szkolnej w SP Nr 15, członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin. V 1982 – IV 1983 w Szkole Podchorążych Rezerwy.

1990-1998 założyciel, następnie przewodniczący KZ w SOS-W w Legnicy, 1991-1992 współorganizator Sekcji Regionalnej OiW w Regionie Zagłębie Miedziowe. 1993-2000 delegat na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe i WZD Sekcji Regionalnej OiW. 1993-1995 przewodniczący Komisji Międzyzakładowej POiW i Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej POiW w Legnicy oraz członek Rady Sekcji Regionalnej OiW, 1995-1998 przewodniczący Rady Sekcji, członek Rady Sekcji Krajowej OiW, delegat na Zjazd Sekcji Krajowej OiW oraz na KZD. 1998-2002 w RS AWS. 1994-2002 radny Miasta Legnica. Od 2000 pracownik Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Filia w Legnicy, 2000-2003 dyr. W 2002 członek założyciel Stowarzyszenia Forum Legnickie.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002), odznaką Zasłużony dla Miasta Legnicy (2003).

?