Jan Lubkiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Lubkiewicz, ur. 5 I 1950 w Trabuszkach, woj. wileńskie (obecnie Litwa). Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2 we Wrocławiu (1968), mistrz ślusarz (1977).

1968-1989 elektryk w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu. 1968-1980 w Związku Zawodowym Metalowców.

26-31 VIII 1980 współorganizator i przewodniczący Zakładowego KS, przewodniczący KS na Wydz. W2 w Pafawagu. Od IX 1980 w „S”; od IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego na Wydz. W2, od X 1980 członek KZ „S”.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Pafawagu, przewodniczący KS na Wydz. W2 (odpowiedzialny za bezpieczeństwo). 17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, następnie w Nysie, 15 II 1982 zwolniony, następnie 9 mies. na zwolnieniu lekarskim, przeniesiony na gorsze stanowisko. 1982-1989 członek TKZ „S” w Pafawagu, współpracownik redakcji zakładowego podziemnego pisma „Jutrzenka” (III 1982 – 1989), organizator pracy zespołu redakcyjnego i materiałów poligraficznych, redaktor, zbierania składek, wydawania znaczków, plakietek, dla redakcji „Jutrzenki” zbierał informacje z terenu zakładu i Wrocławia, kolporter (m.in. „Jutrzenki”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, szczecińskiego „Orła Białego”) i organizator punktu kolportażowego we własnym mieszkaniu. W 1982 uczestnik protestów ulicznych (np. 31 VIII 1982) i kontrpochodów (np. 1 V) we Wrocławiu. W 1982 przekazywał informacje dla RWE (kontakt od Barbary Labudy) o sytuacji w zakładzie i we Wrocławiu. 5 XI 1982 – 2 II 1983 powołany do służby wojskowej w kompanii polowej Wojskowego Obozu Specjalnego przy 10 Batalionie Pontonowym WP w Rawiczu. 1982-1985 łącznik z Archidiecezjalnym Komitetem Charytatywnym we Wrocławiu. 1983-1984 z Janem Krusińskim współtwórca kilku audycji dla Radia Solidarność Walcząca oraz współorganizator ich emisji we Wrocławiu (31 XII 1983/1 I 1984, 1 V 1984, 22 VII 1984). 1985-1989 członek Rady Pracowniczej w Pafawagu. Wielokrotne zatrzymania oraz rewizje mieszkania. 3 V 1988 współorganizator wiecu w Pafawagu, delegat (ze Zbigniewem Hardeckim, Wiesławem Pieniążkiem i Janem Wąchalem) załogi do rozmów z dyrekcją zakładu w sprawie 9 postulatów. 15 IX 1988 współzałożyciel, od 16 IX 1988 członek Prezydium Komitetu Organizacyjnego „S” w Pafawagu, 22 IX 1988 przesłuchany we wrocławskiej Prokuraturze Rejonowej, 4 XI 1988 zatrzymanie w mieszkaniu Lubkiewicza 14 członków KO Pafawag i 14 XI 1988 wezwanie na kolegium ds. wykroczeń.

1989-1998 członek KZ „S” w Pafawagu, 1989-1992 przewodniczący, 1990-1994 delegat na WZD „S” Regionu Dolny Śląsk, 1990-1991 członek Prezydium ZR (szef sekcji branżowych), 1990-1994 delegat na KZD. 1991-1998 specjalista technolog w Pafawagu, 1998-2010 na zasiłku przedemerytalnym, od 2010 na emeryturze. 1996-1998 skarbnik we wrocławskim w Bezpartyjnym Bloku Wspierania Reform.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

Robert Stokłosa, Łukasz Sołtysik