Jan Luttera

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Luttera, ur. 23 II 1952 w Górze Śląskiej, zm. 19 VI 2008 w Braniu. Ukończył ZSZ, monter pojazdów samochodowych.

W 1971 zasadnicza służba wojskowa. 1973-1974 pracownik PZM w Braniewie, w 1974 PTHW, 1974-1976 Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy w Braniewie, 1976-1977 KWK Prezydent w Chorzowie, 1977 – 31 X 1982 Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Działacz ZHP (Chorągiew Elbląska).

W VIII 1980 uczestnik strajku w poznańskim WPK, we IX 1980 przedstawiciel (bez pełnomocnictw) WPK na spotkanie MKZ Gdańsk; członek Prezydium MKZ Wielkopolska, wiceprzewodniczący ds. administracyjnych, w XII 1980 oddelegowany do pracy w poznańskim MKZ, wspierał akcje protestacyjne pracowników służby zdrowia; 16 I 1981 uczestnik przygotowywania zakładów pracy w Poznaniu (m.in. FOS Ponar Wiepofama) do 2-godzinnego strajku ostrzegawczego; kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. broszury wydawnictwa Gdański Sierpień Grudzień 1970 – wybór dokumentów, Gdańsk, Gdynia, Elbląg. Od IV 1981 członek Centralnej Komisji Wyborczej KKP w Gdańsku, w VII 1981 nie uzyskał mandatu delegata. Od VII 1981 ponownie pracownik WPK.

Po 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, w VII 1982 zwolniony. 31 X 1982 zwolnił się z pracy w MPK w Poznaniu.

Od 1 XII 1982 na emigracji.

I 1981 – I 1983 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Motorniczy.

Agnieszka Łuczak