Jan Marek Ciesielski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Marek Ciesielski, ur. 5 III 1949 w Poznaniu. Technik mechanik.

1971-1975 zatrudniony w Biprostalu w Krakowie, 1975-1981 w Hucie im. Lenina.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego na Wydz. Technicznej Kontroli Jakości w HiL, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek Zarządu Komisji Robotniczej Hutników „S”, uczestnik prac komisji resortowych i porozumiewawczych hutnictwa w Warszawie i Krakowie; sygnatariusz powstającego Klubu Samorządnej Rzeczypospolitej Wolność Sprawiedliwość Niepodległość.

13 XII 1981 współorganizator strajku w HiL; odpowiedzialny za łączność i Radio Wolna Polska, po pacyfikacji strajku 2 lata w ukryciu. W 1982 współzałożyciel RKW „S” Regionu Małopolska, odpowiedzialny za emisję Radia „S”, kontakty z zakładami pracy (po aresztowaniu Władysława Hardka); uczestnik spotkań TKK w Małopolsce. W 1983 ujawnił się na mocy amnestii i wycofał z działalności w RKW. 1983-1986 kierowca karetki w pogotowiu zakładowym w HiL. W 1986 w składzie jawnego Komitetu Robotniczego Hutników; w 1988 uczestnik strajków w HiL, odpowiedzialny za łączność. Wielokrotnie (ponad 60 razy) przesłuchiwany i zatrzymywany do 48 godzin.

W 1989 szef Biura Prasowego Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich; 1991-1994 w UD, członek Zarządu, 1994-1995 w UW. W 1990 współwłaściciel firmy Garmond, 1991-1994 własna działalność gospodarcza, od 1998 zatrudniony w ASC Sp. z o.o.

Mateusz Konczal