Jan Matysek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Matysek, ur. 20 XI 1938 w Wysokienicach k. Rawy Mazowieckiej. Ukończył zasadnicza szkołę zawodową w Wałbrzychu (1955).

1955-1957 zatrudniony w KWK Thorez w Wałbrzychu, 1957-1970 w KWK Victoria tamże, 1970-1983 w KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śl.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w kopalni; od IX 1980 w „S”.

14-15 XII 1981 ponownie uczestnik strajku w KWK 1 Maja. Od 1983 na emeryturze. 1985-1988 współzałożyciel i wiceprzewodniczący Komitetu Pomocy Emerytom i Rencistom; współorganizator drukarni (w swoim garażu w Wodzisławiu Śl.) i drukarz m.in. biuletynu KPEiR oraz pisma „Zagłębiowski Informator Solidarności”, kolporter ulotek (także autor) i pism podziemnych (współpraca m.in. z Bazylim Tyszkiewiczem, Renatą Szumowską oraz braćmi Polmańskimi). 1986-1987 kilkakrotnie przesłuchiwany w MUSW w Katowicach; w 1987 po wpadce drukarni zatrzymany na 48 godz. W VIII 1988 podczas strajków w Jastrzębiu-Zdroju współpracownik sztabu koordynacyjnego w parafii NMP Matki Kościoła, 25 VIII 1988 zatrzymany przy próbie przedostania się do KWK XXX-lecia PRL, umieszczony na 48 godz. w RUSW w Jastrzębiu-Zdroju. IX 1988 – VII 1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S” w Jastrzębiu-Zdroju.

W 1989 członek KO „S” w Wodzisławiu Śl., działacz kampanii przed wyborami 4 VI.

Andrzej Kamiński