Jan Michał Hap

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Michał Hap, ur. 25 V 1945 w Jaśle. Ukończył ZSZ w Jedliczu.

1962-1963 tokarz w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych w Potoku, w 1964 ślusarz w Parowozowni PKP w Jaśle, 1967-2003 ręczny grawer w metalu w Krośnieńskich Hutach Szkła w Jaśle (obecnie Krośnieńskie Huty Szkła Krosno SA).

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w HST w Jaśle, przewodniczący KZ, od 25 X 1980 członek Zarządu MKZ tamże, następnie po przekształceniu 28 II 1981, Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej.

Po 13 XII 1981 uczestnik, organizator strajku w filii KHSz w Jaśle. 14 XII 1981 wieczorem zatrzymany w swoim domu, po przesłuchaniu w KW MO w Krośnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, 10 I 1982 zwolniony.

Od 1989 ponownie w „S”. Od 2004 na emeryturze.

Stanisław Fryc