Jan Naskręt

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Jan Naskręt, ur. 25 III 1935 w Więcborku. Ukończył LO tamże. Mistrz instalatorstwa technicznego.

1951-1952 referent w Zakładach GS Olszewka w Sępólnie Krajeńskim, 1952-1953 skierowany przez Służbę Polsce do pracy w HCP w Poznaniu (ówcześnie Zakłady Metalowe im. Józefa Stalina), 1953-1955 elektromonter w Zakładach Chemicznych Wizów k. Bolesławca, 1963-1972 w Zakładach Prefabrykacji Górniczej Lubrza k. Opola, 1973-1990 dyr. Cechu Rzemiosł Różnych w Prudniku. 1963-1972 sekretarz ZZ Górników. 1974-1984 w SD, 1980-1981 radny z listy SD, w 1984 skreślony z partii za krytykę PZPR. 1980-1984 starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Samorządzie Rzemieślniczym, 1984-1990 prywatna działalność rzemieślnicza.

Od X 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Terytorialnej w Prudniku Rzemiosła; członek MKZ, następnie Międzyzakładowej Komisji Związkowej Ziemi Prudnickiej; w III 1981 delegat na Zjazd Regionalny „S” w Nysie, w XII 1981 delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów Indywidualnego Rzemiosła „S” w Krakowie. 1981-1992 członek KPN; w 1981 uczestnik licznych marszy i strajków w Częstochowie, Opolu, Wrocławiu, Inowrocławiu.

Po 13 XII 1981 współorganizator pomocy dla osób internowanych i ich rodzin: zbiórki pieniędzy, lekarstw; współorganizator patriotycznych mszy św. w parafii św. Michała w Prudniku. 17 II 1982 aresztowany za kolportaż ok. 2,5 tys. ulotek z napisem „Solidarność zwycięży”, sądzony z Eugeniuszem Wyspiańskim, Adamem Jocherem i Jerzym Wierzbickim, 10 III 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Opolu na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. 11 VI 1984 ponownie aresztowany za organizowanie akcji ulotkowej przed wyborami do rad narodowych (z E. Wyspiańskim i Franciszkiem Winiarskim), zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii; zwolniony z pracy. 1982-1989 uczestnik sieci kolportażu w Prudniku, organizator akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach, uczestnik manifestacji: m.in. w 1983 w Gdańsku, na Górze św. Anny, 1982-1986 kilkakrotnie w Częstochowie. 1986-1989 członek Tymczasowej Rady Regionalnej „S” Śląska Opolskiego. 1982-1988 wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany, rewizje w domu, w VI 1988 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na grzywnę z zamianą na 35 dni aresztu.

W 1989 przewodniczący KO Ziemi Prudnickiej; 1990-2002 radny Miasta Prudnik, 1990-1994 z listy „S”; członek Zarządu Rady Miejskiej; 1990-1995 naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Prudnik. Od 1990 w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, pomysłodawca i organizator jadłodajni PKPS w Prudniku oraz in. inicjatyw społecznych (Caritas). 1990-1992 członek MKK „S” w Prudniku. 1992-1993 członek KIK.

Za zasług w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

Zbigniew Bereszyński, Agnieszka Sałek