Jan Nebesio

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Nebesio, ur. 1 I 1953 w Sanoku. Ukończył Technikum Mechaniczne przy Centrum Kształcenia Ustawicznego tamże (1981).

XII 1970 – 1995 zatrudniony na wydziale W-5 Sanockiej Fabryki Autobusów Autosan.

Od IX 1980 w „S”, społeczny zastępca przewodniczącego związku na wydziale W-5 w Autosanie.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia. 27 X 1982 zatrzymany, następnie zwolniony; w XI 1982 aresztowany wraz z grupą działaczy „S”, oskarżony o wydawanie i kolportaż sanockiego „Biuletynu” i innych nielegalnych pism oraz kontynuowanie działalności w „S”, 31 XII 1982 zwolniony; w VIII 1983 Sąd Wojewódzki w Krośnie umorzył postępowanie na mocy amnestii z 21 VII 1983, zastosowano dozór i 3-letni okres próbny. Działacz podziemnych struktur „S” w Sanoku, organizator uroczystości i manifestacji z okazji 3 V, 11 XI, podpisania Porozumień Sierpniowych; wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze. Od 1986 członek Solidarności Walczącej na Podkarpaciu; w kontakcie z Andrzejem Kołodziejem, szef sanockiego pododdziału SW. 30 IX 1988 współzałożyciel (wraz z Kazimierzem Gierczakiem, Henrykiem Kozikiem i Franciszkiem Obercem) Komitetu Organizacyjnego „S” w Autosanie; podpisane oświadczenie Komitetu Organizacyjnego, adresowane do Lecha Wałęsy, prymasa Polski, Sejmu PRL i RKW „S” w Krośnie, wręczono dyrektorowi zakładu; w 1989 prowadził dyżury w lokalu Komitetu Organizacyjnego „S”.

W 1989 członek KO w Sanoku; od 1990 w Partii Wolności, od 1992 szef biura PW w Sanoku; organizator niezależnych od oficjalnych obchodów rocznic państwowych. W 1997 założyciel w Autosanie związku Sierpień ’80 (ok. 70 członków). 1994-1998 radny Miasta Sanok. Wspierał Porozumienie Organizacji Niepodległościowych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

2 XI 1982 – 19 III 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Powielacz; do 24 VIII 1989 przez p. V RUSW w Sanoku w ramach SOR krypt. Inicjatywa.

Czesław Nowak