Jan Niedźwiecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Niedźwiecki, ur. 9 II 1944 w miejscowości Newir (obecnie Ukraina). Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1968).

1968-1971 kierownik działu Głównego Mechanika w Rejonie Dróg Publicznych w Lęborku. W XII 1970 świadek masakry robotników na ulicach Gdyni. Po powrocie do Lęborka opowiadał o tym, co widział pod Stocznią im. Komuny Paryskiej w Gdynia, w swoim zakładzie pracy. W związku z tym w III 1971 zmuszony do rozwiązania umowy o pracę. Do XI 1971 nie mógł znaleźć zatrudnienia na terenie miasta. XI 1971 – XI 1972 konstruktor oprzyrządowania nietypowego w Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia w Lęborku. XI 1972 – I 1983 kierownik Wydziału Remontu Sprężarek/kierownik Wydziału Montażu w Kombinacie Maszyn Budowlanych ZREMB w Lęborku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; od X 1980 przewodniczący KZ; delegat zakładu na zebrania Plenum MKZ w Gdańsku. Od X 1980 członek Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej/Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Lęborku. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 24 XII 1981 zwolniony. X 1982 – XII 1982 współzałożyciel z Markiem Balickim i Andrzejem Zajkowskim podziemnej struktury Terenowej Komisji Koordynacyjnej w Lęborku, drukarz i kolporter pisma TKK „Robotnik Lęborka”. 17 XII 1982 zatrzymany i aresztowany, następnie osadzony w AŚ w Słupsku. 23 II 1983 skazany przez Sąd Garnizonowy w Koszalinie na sesji wyjazdowej w Słupsku na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 24 II 1983 zwolniony. Po wyjściu na wolność w okresie II-VI 1983 nadal zaangażowany (z M. Balickim i A. Zajkowskim) w działalność TKK i wydawanie „Robotnika Lęborka”. 16 V 1983 zatrzymany, następnie 17 V 1983 aresztowany i osadzony w AŚ w Słupsku. 21 VII 1983 zwolniony. 26 VII 1983 Sąd Rejonowy w Lęborku umorzył postępowanie na podstawie ustawy o amnestii z VII 1983. Od VIII 1983 nadal na gospodarstwie rodzinnym w miejscowości Gęś.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

21 XII 1982 – 30 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Słupsku w ramach SOR krypt. Podregion; 30 V 1984 – 12 I 1990 przez RUSW w Lęborku w ramach KE krypt. Święty.

Arkadiusz Kazański, Igor Hałagida