Jan Niemiec

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Niemiec, bp, ur. 14 III 1958 w Rzeszowie. Absolwent pedagogiki (nauczanie początkowe) Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1981) oraz Seminarium Duchownego w Przemyślu, w 1987 święcenia kapłańskie; studia doktoranckie na KUL i doktorat nauk humanistycznych w Instytucie Historii Nauki PAN (1998). Od X 2006 biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej obrządku łacińskiego (Ukraina).

1977-1982 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego Wieczernik przy parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie.

W X 1980 współzałożyciel NZS w WSP i jeden z jego najaktywniejszych działaczy (m.im. organizator rzeszowskiego Białego Marszu Przeciwko Przemocy po zamachu na papieża Jana Pawła II w V 1981 – niósł transparent „Ducha nie gaście” i przemawiał na zakończenie). 1981/1982 nauczyciel w SP w rodzinnym Kozłówku k. Strzyżowa. Organizator i przewodniczący KZ „S” tamże. Po roku pracy przyjęty na II rok WSD w Przemyślu.

Po 13 XII 1981 napisał dwa indywidualne listy protestacyjne: 29 I 1982 do Kancelarii Sejmu PRL i do Rady Państwa (z odpisem na ręce Prymasa) przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego oraz 8 II 1982 Senatu WSP w Rzeszowie w obronie Krzyża. 1987-1989 wikariusz u kapelana „S” ks. Edwarda Frankowskiego w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, m.in. duszpasterz nauczycieli, ludzi pracy, neokatechumenatu i opiekun Studium Społecznego (później filia KUL); szczególną rolę odegrał wśród hutników podczas strajku w Hucie Stalowa Wola. Od 1980 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, inwigilowany i represjonowany.

1991-1992 administrator parafii Niepokalanego Serca NMP w Morawsku k. Jarosławia. Od 1992 na Ukrainie: prefekt, wykładowca organizator i dyrektor biblioteki w WSD (Filia Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie) w Gródku Podolskim oraz jego rektor (2001-2007); organizator i duszpasterz parafii w Żyszczyńcach k. Gródka Podolskiego (1992-2003), wykładowca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach (1999-2001). Twórca i redaktor naczelny podolskiego rocznika naukowego „Studia Catholica Podoliae” (2001-2006). Od 2008 przewodniczący Komisji ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy.

Autor książek i artykułów naukowych oraz wierszy.

Honorowy Obywatel Strzyżowa (2007). Odznaczony medalem Zasłużony dla „Solidarności” (2008) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1 VI 1977 lub 1982 – 15 XII 1983 rozpracowywany przez Wydz. III lub/i IV KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon.

Michał Stręk