Jan Pająk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Pająk, ur. 23 V 1917 w Łępinie k. Białobrzegów, zm. 26 III 1992 w Kozienicach. Ukończył sześć klas szkoły podstawowej w Zakrzowie.

Od 1942 członek AK (w oddziale Stefana Bembińskego, ps. Harnaś), drużynowy w oddziale st. kaprala (ps. Robak), od 3 VI 1945 jako dowódca drużyny w stopniu plutonowego (ps. Sęp); 4/5 VIII 1945 uczestnik rozbicia więzienia w Kielcach, 9/10 IX 1945 więzienia w Radomiu. 25 IX 1945, po ujawnieniu się oddziału, zatrzymany przez UB, 10 VI 1947 skazany wyrokiem Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach na 18 miesięcy więzienia oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich na okres 5 lat, w 1947 zwolniony.

1980-1981 uczestnik tworzenia struktur „S” RI na terenie woj. radomskiego, organizator gminnych Komitetów Założycielskich; w III 1981 podczas I Zjazdu „S” RI członek Prezydium, wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych; 19 III 1981 uczestnik wydarzeń w Bydgoszczy.

Współorganizator Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych na szczeblu wojewódzkim i gminnym, organizator Mszy za Ojczyznę; w 1983 szczególnie zaangażowany w działalność ośrodka DRI przy kościele św. Jana w Radomiu. W X 1986 inicjator (wraz z Witoldem Królem, Janem Rejczakiem, Jerzym Pierzchałą) skierowania do wojewody radomskiego pisma informującego o powołaniu Tymczasowej Rady „S” Ziemi Radomskiej.

W 1989 uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI, do 1992 członek, uczestnik prac „S”. Honorowy Prezes Rady Wojewódzkiej „S” RI.

Piotr Ciaputa