Jan Piłat

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Jan Piłat, ur. 17 VII 1951 w Rzeszowie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Katowicach (1972).

1969-1972 zatrudniony w KWK Kleofas w Katowicach, 1972-1974 w Przedsiębiorstwie Robot Górniczych Katowice, 1974-1992 w KWK Manifest Lipcowy (od 1990 KWK Zofiówka) w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. Od IX 1980 w „S”, członek KZ „S”, odpowiedzialny za sprawy interwencyjne, przewodniczący na oddziale GRP-5.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. XII 1981 – 1989 działacz tajnych struktur „S” związanych z parafią NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. pism „Ość”, „RIS” i „Manifeściak”, ulotek i książek); kurier wydawnictw między Jastrzębiem-Zdrojem a Trójmiastem, Szczecinem, Radomiem i Warszawą; w XI 1984 członek delegacji górników z Jastrzębia-Zdroju na pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. 1987-1988 członek TKZ „S” w KWK Manifest Lipcowy (m.in. ze Stanisławem Koskiem, Władysławem Matysiakiem i Hieronimem Ochnio), 15 VIII – 3 IX 1988 uczestnik strajku w kopalni, członek KS, szef wart strajkowych.

1989-1991 członek KZ „S” w KWK Manifest Lipcowy. 1993-1995 pracownik KWK Morcinek w Kaczycach. Od 1995 na emeryturze. 2003-2009 prezes Klubu AA w Jastrzębiu-Zdroju. W 2004 współorganizator Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Morsów Biały Miś, od 2010 prezes. Od 2010 współorganizator, wiceprezes Stowarzyszenia Pamięć Jastrzębska.

Andrzej Kamiński