Jan Puczydłowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Puczydłowski, ur. 5 XII 1954 w Ławsku. Absolwent prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 1980 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Gdańsk.

Od 1980 w „S”, sekretarz KZ.

13-18 XII 1981 kierował strajkiem w PSM C. Hartwig. 18 XII 1981 aresztowany, skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat więzienia, osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach; uczestnik głodówki protestacyjnej w obronie pobitych kolegów. W V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. Pozbawiony możliwości pracy w PSM C. Hartwig. Od 1985 pracownik Spółdzielni Pracy Elektra w Gdyni.

4 VI 1989 w wyborach do Sejmu i Senatu RP mąż zaufania „S”.

5 XI 1981 – 20 IV 1982 rozpracowywany przez Wydział IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Katon, nr rejestracyjny 41201; 9 V 1985 – 22 VI 1988 rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Komitet, nr rejestracyjny 51201.

?