Jan Rejczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Rejczak, ur. 27 VIII 1946 w Radomiu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniki Precyzyjnej (1970), w 1982 doktorat.

1970-1973 pracownik Zakładów Metalowych Łucznik w Radomiu, 1973-1981 wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierskiej tamże. W III 1968 uczestnik protestu studentów PW; w VI 1976 organizator pomocy dla represjonowanych robotników Radomia.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator struktur „S” w Radomiu i regionie; członek Prezydium Międzyzakładowej Komisji Robotniczej, w 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD. 1981-1984 członek Prymasowskiej Rady Społecznej w Warszawie.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony w IV 1982; zwolniony z pracy, 1,5 roku bez zatrudnienia, 1983-1990 katecheta w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu; 1987-1990 pracownik Kombinatu Remontowo-Budowlanego Remur w Wierzbicy. Od 1987 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S”.

W 1989 przywrócony do pracy w WSI, współorganizator struktur „S” w KRB Remur. Od 1988 prezes KIK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu; 1989-1990 przewodniczący KO „S” Ziemi Radomskiej; od 1990 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Radomska, do 2002 delegat na KZD. 1990-1992 wojewoda radomski, od 1990 radny Miasta Radom, 1994-1998 przewodniczący Rady Miasta. 1997-2001 poseł RP z listy AWS, w 2001 przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Od 1998 członek Krajowej Rady Katolików Świeckich, 1999-2003 wiceprezes Akcji Katolickiej w diecezji radomskiej. Od 2006 radny sejmiku woj. mazowieckiego.

14 I 1976 – 26 VI 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Radomiu w ramach KE krypt. Filozof/SOR krypt. Kameleon/Cichy; 13 IX 1985 – 9 XII 1987 przez Wydz. IV/V WUSW w Radomiu w ramach SOS krypt. Pedagog; 7 I - 15 II 1988 przez Wydz. III WUSW w Radomiu w ramach SOS krypt. Działacze; 25 III 1988 – 19 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Berło/Rondo.

?