Jan Sieracki

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Jan Sieracki, ur. 1 VIII 1958 roku w Zabrzu. Ukończył III LO w Zabrzu (1977); 1977-1978 student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny.

1978-1980 zasadnicza służba wojskowa. 1980-1983 bez stałego zatrudnienia. 1983-1987 pracownik Huty Pokój w Rudzie Śląskiej, 1987-1989 firmy polonijnej w Zabrzu.

Od 1983 kolporter książek wydawnictw podziemnych (m.in. wydawnictwa NOWa), na terenie Zabrza i Gliwic, 1984-1986 drukarz i kolporter podziemnego pisma „Goniec Zabrzański”; od 1984 organizator druku i kolportażu śląskiej edycji warszawskiego podziemnego pisma „Wiadomości”, 1986-1987 śląskiej edycji „Tygodnika Mazowsze”. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

V 1989 – 1990 faktyczny wiceprzewodniczący (bez formalnej nominacji) części zabrzańskiej Gliwicko-Zabrzańskiego KO „S” w Zabrzu; od II 1989 redaktor naczelny gazety „Wybór”; 1989-1991 właściciel księgarni Wolne Słowo w Zabrzu, od 1991 prezes hurtowni książek Matras (kolejno Matras Sp. z o.o. i Matras SA) w Katowicach.

1989-1990 rozpracowywany przez p. III RUSW w Gliwicach w ramach SOS krypt. Baza.

Teresa Brodzka