Jan Stączek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Stączek, ks., ur. 3 VII 1902 w Posadzie Jaćmierskiej k. Sanoka, zm. 11 II 1989 w Rzeszowie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, w 1927 święcenia kapłańskie.

1927-1930 wikariusz w Strzyżowie, 1930-1935 wikariusz i katecheta w Przemyślu, od 1935 w Jarosławiu. Od IX 1939 kapelan 144. szpitala polowego w Przemyślu; po opuszczeniu terenów RP internowany wraz z WP na Węgrzech, od X 1940 katecheta w Polskim Gimnazjum w Balatonboglár, od V 1941 kierownik Katolickiego Duszpasterstwa nad Uchodźcami Polskimi na Węgrzech, uczestnik akcji ratowania Żydów. Po wojnie wrócił do Jarosławia. Od 1949 administrator, następnie proboszcz parafii farnej św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie; w 1954 usunięty ze stanowiska przez władze państwowe; od I 1957 ponownie proboszcz fary. 1959-1967 wicedziekan, 1967-1983 dziekan Dekanatu Rzeszów I. W XII 1970 odprawił mszę św. w intencji zamordowanych stoczniowców. Od 1974 prałat papieski, od 1978 protonotariusz apostolski – infułat.

W 1980 rozpoczął budowę kościoła w Załężu k. Rzeszowa. I-II 1981 wspierał strajk chłopski w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, zapewniając opiekę duszpasterską jego uczestnikom.

Od XII 1981 organizował pomoc materialną i duszpasterską dla internowanych w Załężu; od 13 I 1982 wprowadził u fary comiesięczne Msze za Ojczyznę. W porozumieniu z podziemną „S” patronował rzeszowskim uroczystościom rocznicowym 3 V, 31 VIII i 11 XI, po mszach u fary odbywały się manifestacje; 1985-1988 w Domu Katechetycznym parafii farnej organizowano Katolickie Tygodnie Historyczne; 13 V 1985 na fasadzie kościoła odsłonięto tablicę poświęconą płk. Leopoldowi Lisowi-Kuli, na pocz. 1987 przy parafii powstało Duszpasterstwo Kombatantów AK Podokręgu Rzeszów. Od IX 1988 w Domu Katechetycznym działało jawne Biuro Informacyjno-Koordynacyjne RKW „S” Regionu Rzeszowskiego, odbywały się spotkania przedstawicieli zakładowych struktur „S”, od II 1989 także zebrania Komitetu Obywatelskiego przy RKW (później Rzeszowskiego KO).

Mariusz Krzysztofiński