Jan Wilk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Wilk, ur. 23 I 1945 w Radomiu, zm. 23 VII 1992 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczne w Radomiu (1970), Studium Nauczycielskie w Kielcach (1973).

1969-1985 nauczyciel w ZSZ przy Zakładach Remontu Maszyn Budowlanych w Radomiu, następnie w ZSZ im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” tamże.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator KZ, struktur „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu, w 1981 przewodniczący Komisji Międzyzakładowej POiW, członek Komisji Interwencyjnej przy MKR Ziemia Radomska.

Po 13 XII 1981 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. Od 1985 na rencie, 1985-1992 właściciel warsztatu ślusarskiego.

?