Jan Wincenty Kątny

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Wincenty Kątny, ks., ur. 17 VI 1923 w Bydgoszczy, zm. 29 XII 2014 w Szubinie. Absolwent Seminarium Duchownego w Poznaniu (1952).

1952-1955 wikariusz w parafii Świętej Trójcy w Strzelnie, 1955-1956 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, 1956-1960 nauczyciel religii (prefekt) oraz kapelan sióstr w Pobiedziskach; 1960-1975 wikariusz w parafii św. Jana Chrzciciela w Ostrowie k. Janikowa, 1975-1980 proboszcz w Wilkowyi k. Jarocina, 1980-1998 proboszcz parafii św. Marcina w Szubinie.

13 XII 1981 – 1984 odprawiał 13. dnia każdego miesiąca Msze za Ojczyznę. 1981-1984 zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Szubinie, m.in. wspierał kolonie dla dzieci osób represjonowanych, do 1989 uczestnik dorocznych Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę; współorganizator kolportażu podziemnych czasopism: użyczał sali parafialnej; współinicjator ufundowania przed kościołem w Szubinie tablicy upamiętniającej śmierć ks. Jerzego Popiełuszki; w 1984 współzałożyciel, do 1989 działacz stowarzyszenia Fundacja Uśmiechu opiekującego się dziećmi zaniedbanymi. Kapelan 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Od 1985 kapelan (prałat) papieża Jana Pawła II.

Od 1998 na emeryturze.

Odznaczony m.in. Odznaką Pułkową 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich (1988), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1994), Medalem im. ks. Jana Kleina (2000), Medalem im. Sędziwoja Pałuki (2007, najwyższe odznaczenie gminy Szubin).

Jarosław Tarasiński