Jan Wołoszyn

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Wołoszyn, ur. 13 I 1949 w Ulanowie k. Niska, zm. 31 VII 1996 w USA. Ukończył ślusarski kurs mistrzowski w HSW (1978).

1967-1994 pracownik Wydz. Produkcyjnego R-1 HSW.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla osób represjonowanych, od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy.

1989-1993 przewodniczący Komisji Wydziałowej WP R-1, 1990-1993 delegat na WZD „S” HSW. Od 1994 w USA.

?