Jan Wojciech Narożniak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Jan Wojciech Narożniak, ur. 27 XII 1950. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki i Mechaniki (1973).

1973-1977 asystent na Wydz. Matematyki i Mechaniki UW, 1977-1981 doktorant w Instytucie Matematycznym PAN. 1969-1974 w ZSP/SZSP. 1972-1973 współorganizator akcji protestacyjnej przeciwko utworzeniu SZSP. W 1975 uczestnik akcji zbierania podpisów pod protestem przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. 1976-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, współorganizator pomocy dla represjonowanych robotników Radomia i Ursusa, kolporter wydawnictw niezależnych; 1978-1980 uczestnik wykładów i współorganizator poligrafii TKN, współpracownik niezależnego wydawnictwa NOWa, redaktor, drukarz, introligator, organizator zaplecza, kolporter.

VII-VIII 1980 współpracownik Jacka Kuronia przy wspieraniu strajków, współorganizator poligrafii, autor i redaktor w „Strajkowym Biuletynie Solidarność” Stoczni Gdańskiej im. Lenina; od IX 1980 w „S”; członek KZ w PAN; X-XI 1980 współorganizator sprzętu i materiałów poligraficznych oraz szkoleń drukarzy w drukarni Regionu Mazowsze. 21 XI 1980 podczas druku tajnej instrukcji prokuratora generalnego Lucjana Czubińskiego (nt. metod nękania i represjonowania działaczy opozycji) aresztowany pod zarzutem ujawnienia tajemnicy państwowej, zwolniony po kilku dn. po interwencji Prezydium MKZ Mazowsze, KKP i poręczeniu prezesa SDP Stefana Bratkowskiego. W I 1981 podczas strajku ustrzycko-rzeszowskiego redaktor i wydawca gazety strajkowej „Trwamy”. Od XII 1981 członek Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 – IX 1983 w ukryciu; W 1982 założyciel, autor, redaktor i drukarz podziemnego pisma „Syrenka”. 26 V 1982 postrzelony przez ZOMO, przewieziony do Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie, pod nadzorem funkcjonariuszy MO i SB, 7 VI 1982 uwolniony przez grupę specjalną MRKS (Jerzy Bogumił, Adam Borowski, Kazimierz Hinz, Mirosław Radzikowski, we współpracy z lekarzem Jerzym Siwcem). 1983-1986 pracownik wysokościowy w różnych firmach, 1987-2002 na rencie. Od 1988 programista w firmie StatSoft. 1988-1989 współpracownik wydawnictwa Krąg (skład komputerowy).

W 1989 członek KO w Warszawie-Żoliborzu, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1990-2005 w ROAD, UD, UW, od 2005 w PD demokraci.pl.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

1978-1987 rozpracowywany przez Wydz. III/III-1 KS MO/SUSW w ramach SOS/SOR/KE krypt. Doktorant.

Beata Losson