Jan Wojciechowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Jan Wojciechowski, ur. 25 VI 1944 w Warszawie. Ukończył Szkołę Przysposobienia Zawodowego nr 2 w Radości (1962).

1961-1962 pracownik Spółdzielni Pracy Waga, 1962-1963 Zakładów Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej w Warszawie (później Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia), 1963-1966 Spółdzielni Pracy Skarbiec w Warszawie, 1966-1968 Banku Inwestycyjnego w Warszawie, 1968-1986 Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego w Warszawie, zwolniony za udział w proteście płacowym.

12 VIII 1980 uczestnik strajku w MPT; od IX 1980 w „S”.

XII 1981 – VII 1982 udostępniał mieszkanie na spotkania MRKS, ukrywał działacza MRKS Adama Borowskiego. 1984-1986 członek TKZ MPT; drukarz i kolporter podziemnego pisma „Głos Wolnego Taksówkarza”, zapewniał przewóz działaczom podziemia, transport wydawnictw podziemnych i materiałów poligraficznych; 1985-1989 składacz w Niezależnym Wydawnictwie Książkowym Wers; 1986-1988 nadawca audycji Radia „S”. W 1987 pracownik Oddziału Usług Stołecznego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Warszawie, 1987-1991 Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

1990-1992 w PC, przewodniczący w dzielnicy Warszawa-Bemowo. 1991-1992 pracownik spółki Exgraf, 1992-1996 współwłaściciel firmy Ercol, 1995-1996 pracownik firmy Interpoligrafia, 1996-1998 firmy East-Link, od 1998 na rencie.

Od 3 VI 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Komandor.

Anna Grażyna Kister