Jan Wojnar

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Wojnar, ur. 3 III 1948 w Bielsku-Białej. Absolwent Wydziału Matematyki-Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1972).

1966-1972 w ZSP. 1972-1983 zatrudniony w Instytucie Maszyn Matematycznych Oddział Śląski w Katowicach (od 1977 Instytut Systemów Sterowania w Katowicach). Do 1980 członek ZZ Metalowców.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego „S”, po wyborach w XI 1980 wiceprzewodniczący KZ „S” w ISS w Katowicach.

Po 13 XII 1981 współpracownik Jana Roczniaka, autor tekstów do pisma „Szeptem”, kolporter. Od 1982 członek RKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1983 w Solidarności Walczącej. Do 1989 łącznik pomiędzy ukrywającą się J. Chmielowską i SW na Śląsku. Od 1983 kolporter na Śląsku wydawnictw LDPN z Warszawy i Krakowa. 1982-1989 kolporter podziemnej prasy ogólnokrajowej i regionalnej: „Tygodnik Mazowsze”, „PIK”, „WiS”, „RIS”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Manifestacja Gliwicka”, książek itp. 1983-1984 specjalista w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Systemów Sterowania w Katowicach; 1984-1987 współzałożyciel i wiceprezes Zarządu w Spółdzielni Pracy Automatyków Proster w Gliwicach; znaleźli tutaj zatrudnienie wychodzący na wolność działacze śląskiego podziemia.

1987-2007 dyrektor, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wdrożeniowo-Usługowego Inster Sp. z o.o. w Gliwicach; od 2007 specjalista w Hydrobudowie Polska S.A. Oddział Śląsk z siedzibą w Mikołowie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia polski (2010).

Halina Żwirska