Janina Cicirko

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janina Cicirko, ur. 3 V 1940 w Rozbórzu Długim k. Przeworska. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek mikrobiologia (1966).

1966-1996 zatrudniona w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie skarbnik KZ w Wojewódzkim Zrzeszeniu Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie.

Po 13 XII 1981 skarbnik TKZ w PWiK; współpracowniczka RKW w Rzeszowie; organizatorka we własnym mieszkaniu jednego z głównych punktów kolportażowych w regionie. Na skutek denuncjacji, po rewizji i przesłuchaniu, 25 IV 1983 aresztowana, osadzona w AŚ w Nisku, 25 VII 1983 zwolniona na mocy amnestii. Uczestniczka manifestacji organizowanych przez podziemie w regionie.

W 1989 zaangażowana w reaktywację struktur „S” w PWiK. Od 1996 na emeryturze.

W 20. rocznicę powstania „S” uhonorowana statuetką Krzyży Gdańskich za zasługi w Regionie Rzeszowskim.

19 XI 1979 – 30 X 1989 rozpracowywana przez wydz. III-A/V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Miasto.

Michał Stręk