Janina Jauer

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janina Jauer, ur. 7 V 1939 w Tarnowie, zm. 12 IX 1998 w Sopocie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Filozofii (1962), 1962-1963 studentka paryskiej Sorbony (przygotowania do pracy doktorskiej).

1963-1968 asystentka w Katedrze Filozofii Akademii Medycznej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. W III 1968 uczestniczka strajków studenckich; stanęła w obronie studentów i m.in. prof. Ireny Szumilewicz, prześladowanej przez władze partyjne z powodu żydowskiego pochodzenia i w końcu zmuszonej do wyjazdu z Polski. Za to wstawiennictwo wyrzucona z pracy z zakazem pracy z młodzieżą. 1968-1969 pracowniczka Ośrodka Francuskiego Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku (prześladowana za postawę w III 1968 i zmuszona do odejścia z pracy). Od 1970 nie mogła znaleźć zatrudnienia, zajęła się malarstwem, plastyką, była też na utrzymaniu męża.

Od 1983 współpracowała z RKK; kierowała, zorganizowanym przez Jana Krzysztofa Bieleckiego, kilkuosobowym zespołem pań, zwanym też sekcją kontrwywiadu, który prowadził nasłuch i nagrywał rozmowy SB, łamał szyfry, obserwował pracowników SB. Pozwoliło to stworzyć system wczesnego ostrzegania, rozpracowywania SB, ujawniania ewentualnych agentów. Ukrywała m.in. Bogdana Borusewicza, Jana Krzysztofa Bieleckiego. Członek Stowarzyszenia Godność.

24 I 1978 – 28 X 1982 rozpracowywana przez Wydział II KW MO w Gdańsku w ramach KE, nr rejestracyjny 24700.

Arkadiusz Kazański