Janina Olejarczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janina Olejarczyk, ur. 10 V 1939 w Nowym Sączu. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydział Lekarski w Zabrzu (1962).

1963-1965 lekarz w Szpitalu Przeciwgruźliczym w Sławięcicach (woj.opolskie), 1965-1994 w Przychodni Rejonowej przy Wydziale Zdrowia (następnie Zespół Opieki Zdrowotnej) w Zabrzu.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego w ZOZ w Zabrzu, następnie KZ.

Po 13 XII 1981 zaangażowana w pomoc internowanym i ich rodzinom; 1982-1989 współpracowniczka Miejskiego Komitetu Oporu „S” w Zabrzu, kolporterka pism podziemnych, m.in. biuletynu MKO „Bibuła” i „Tygodnika Mazowsze”.

Od 1994 na emeryturze.

Teresa Brodzka