Janina Werpachowska

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Janina Werpachowska, ur. 3 XI 1955 w Białymstoku. Absolwentka Policealnego Studium Bibliotekarskiego tamże (1980).

1977-1986 bibliotekarka w Bibliotece Głównej Politechniki Białostockiej.

Od IX 1980 w „S”; gromadziła i udostępniała pracownikom i studentom PB wydawnictwa niezależne (otrzymywane z MKZ Białystok, następnie ZR Regionu Białystok); autorka w „Biuletynie Informacyjnym NSZZ «S» Region Białystok”.

Po 13 XII 1981 udostępniała wydawnictwa podziemne (sama przywoziła je z Warszawy); kolporterka w Białymstoku wydawnictw podziemnych (m.in. „Biuletynu Informacyjnego”, „Biuletynu Teatralnego”, „Naszego Głosu”, „Przeglądu”, „Tygodnika Mazowsze”, wydawnictw okolicznościowych, książek, ulotek i znaczków poczt podziemnych). 2 VII 1983 aresztowana, 21 VII 1983 zwolniona na mocy amnestii; przeniesiona w pracy na niższe stanowisko. W III 1984 zatrzymana na 48 godz., jednoczesna rewizja w mieszkaniu. W 1986 współzałożycielka, autorka, redaktorka, kolporterka i organizatorka druku pisma podziemnego „Bez Debitu”; 1986-1989 własna działalność gospodarcza.

1989-1991 dziennikarka „Tygodnika Białostockiego”, 1991-1992 „Kuriera Podlaskiego”, 1992-1998 z-ca sekretarza redakcji „Gazety Współczesnej”, 1998-2005 redaktor naczelna miesięcznika „Domownik”, od 2005 dziennikarka „Kuriera Porannego”. Od 2001 w PO, członek Rady Regionu Podlaskiego. Członek SDP. Członek Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku.

Autorka Słownika patronów chrześcijańskich (2000, pod nazwiskiem panieńskim Kryńska).

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2006).

W 1984 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach KE krypt. Mewa; 1986-1988 przez Wydz. V WUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Przywódca.

Emilia Świętochowska