Janusz Andrzej Winiarski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Janusz Andrzej Winiarski, ur. 11 I 1933 w Lublinie. Absolwent Akademii Rolniczej tamże (1963).

1964-1982 dziennikarz, następnie także kierownik redakcji audycji dla wsi w Polskim Radiu Rozgłośni Regionalnej w Lublinie; 1975-1980 lektor KW PZPR.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w Polskim Radiu Lublin (oddelegowany na etat do pracy związkowej). W XI 1980 współorganizator nadzwyczajnego zebrania SDP Oddział Lublin. Od XI 1980 oddelegowany przez MKZ, następnie przez ZR Środkowo-Wschodniego do tworzenia struktur założycielskich Solidarności Wiejskiej, od III 1981 „S” RI na Lubelszczyźnie. Od XII 1980 członek zespołu redakcyjnego niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w WSK PZL Świdnik, redaktor pism i ulotek RKS. 17 XII 1981 zatrzymany w czasie przewożenia ulotek, po przesłuchaniu zwolniony ze względu na stan zdrowia. 18 XII 1981 – VIII 1982 hospitalizowany w PSK nr 4 w Lublinie; zwolniony z pracy. VIII 1982 – IV 1983 na leczeniu w Belgii na zaproszenie zachodnich związków zawodowych; współpracownik biura Światowej Organizacji Chrześcijańskiej ZZ w Brukseli oraz Federacji Amerykańskich Związków Zawodowych FLO-CIO, organizator transportów do Polski z pomocą humanitarną oraz ukrytym sprzętem i materiałami dla podziemia. 1982-1989 współpracownik duszpasterstwa rolników diecezji lubelskiej: m.in. kolporter wydawnictw podziemnych, organizator wykładów dla rolników i pomocy dla rodzin osób represjonowanych, współpracownik Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie: m.in. organizator pomocy dla represjonowanych dziennikarzy. 1982-1990 na rencie.

V-VI 1989 wiceprzewodniczący KO Lubelszczyzny. 1990-2002 prezes Zarządu i redaktor nacz. Polskiego Radia Lublin (od 1992 Radio Lublin SA). 1996-2003 przewodniczący Lubelskiego Oddziału SDP. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2000). Od 2002 na emeryturze.

Laureat wielu nagród za popularno-naukowe audycje radiowe w programach lokalnych i ogólnopolskich Polskiego Radia. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002).

10 II 1981 – 5 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Decybel.

Marcin Dąbrowski