Janusz Antoni Radziejowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Antoni Radziejowski, ur. 17 I 1949 w Częstochowie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczny, kierunek Etnografia (1972); doktorat (1977).

1963-1967 w ZMS, 1967-1972 w ZSP, w III 1968 uczestnik manifestacji studenckich w Warszawie. 1977-1980 członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, przewodniczący Komisji Geografii Stosowanej Oddziału Warszawskiego PTG; 1977-1986 pracownik Instytutu Kształtowania Środowiska w Warszawawie; od 1978 członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Od X 1980 w „S”; w 1980 członek NSZZ Pracowników Oświaty Kultury Nauki i Techniki; wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w IKŚ, 1980-1981 wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący KZ „S” w IKŚ. 1981-1988 przewodniczący TKZ w IKŚ, koordynator kolportażu w IKŚ.

1981-1989 przedstawiciel IKŚ w Tajnej Komisji Koordynacyjnej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, 1982-1989 członek siatki konspiracyjnej Armenia Terenowego Komitetu Oporu „S” o ps. Jerzy, 1983-1989 kierownik Kwadratu koordynującego produkcję nadajników dla podziemnego radia. 1987-1997 pracownik Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie, 1987-1991 kierownik Zakładu Ochrony Przyrody i Krajobrazu; 1988-1992 wiceprezes Komisji Ochrony Przyrody.

1989-1990 członek KO w dzielnicy Wola; 1989-2000 w „S”; 1990-1996 członek PC, 1994-1996 przewodniczący okręgu warszawskiego. 1991-1997 z-ca dyr. IOŚ; 1997-1999 członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 1997-2001 podsekretarz stanu – Główny Konserwator Przyrody w Ministerstwie Środowiska; 1998-2001 członek Zespołu ds. Negocjacji o Członkostwo Polski w UE odpowiedzialny za sprawy ochrony środowiska; 1998-2001 wiceprzewodniczący Komitetu Wysokiego Szczebla Ministrów i Osobistości Oficjalnych Rady Zarządzającej Programu Środowiskowego ONZ (UNEP). 1998-2002 przewodniczący Rady Fundacji Ekofundusz; 2002-2003 ekspert w projekcie PHARE Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń na poziomie regionalnym; od 2002 wykładowca we Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie; 2003-2005 dyr. Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa; w 2005 członek Zespołu Ewaluacyjnego ds. Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Od 2006 członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, radny (z Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej) – przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna, członek Stowarzyszenia Radia „S”, wiceprezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich, członek Rady Programowej czasopisma „Urbanista”.

Autor wielu zrealizowanych projektów w zakresie gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, autor i redaktor publikacji dotyczących ochrony środowiska.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Anna Grażyna Kister