Janusz Bałenkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Bałenkowski, ur. 31 V 1947 we Wrocławiu. Ukończył ZSZ przy Państwowych Zakładach Lotniczych Hydral we Wrocławiu (1965), ślusarz.

Od 1964 pracownik PZL Hydral tamże, 1966-1968 zasadnicza służba wojskowa. Od l. 70. w kontakcie ze środowiskami opozycyjnymi, w XII 1970 współorganizator w Hydralu wiecu i strajku popierającego robotników Wybrzeża; zatrzymany. W VI 1976 powołany do okresowej służby wojskowej. Od 1977 kolporter niezależnych wydawnictw.

W VIII 1980 współorganizator strajku w Hydralu, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; w V, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, od IX 1981 członek Prezydium ZR, delegat na I KZD.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 24 XII 1981 w Grodkowie, zwolniony 2 VII 1982. Po wyjściu współpracownik RKS „S” Dolny Śląsk; 8 X 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, zwolniony 19 XI 1982; zwolniony z pracy; wielokrotnie zatrzymywany, rewizje w mieszkaniu.

Od III 1983 na emigracji w USA.

Artur Adamski