Janusz Irzyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Irzyk, ur. 19 IX 1950 w Zabrzu. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Automatyki (1977).

1977-1991 zatrudniony w Zakładach Urządzeń Komputerowych MERA-Elzab w Zabrzu. 1977-1980 kolporter wydawnictw KSS KOR (odbieranych od Jerzego Filaka z Wrocławia).

IX 1980 – 1991 w „S”; w 1981 członek KZ.

W 1982 drukarz podziemnego pisma Miejskiego Komitetu Oporu „S” w Zabrzu „Bibuła”, 1984-1986 lokalnych edycji „Tygodnika Mazowsze”, w 1984 rybnickiego pisma „Szerszeń”; wykonawca stempli do druku ulotek; 1982-1988 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Bibuła”, „Biuletyn Dolnośląski” „Solidarność Walcząca”, książek NOWej. 1982-1989 kilkakrotnie ukrywał w swoim mieszkaniu Jadwigę Chmielowską.

V 1989 – 1990 członek KO w Zabrzu. Od 11 V 1989 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w MERA-Elzab. 1991-1995 zatrudniony w Akces Sp. z o.o. w Rybniku, w 1996 bezrobotny, od 1997 pracownik Przedsiębiorstwa Projektowo-Produkcyjnego Emtel w Zabrzu.

Teresa Brodzka