Janusz Kazimierz Grudnik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Kazimierz Grudnik, ur. 8 II 1952 w Krakowie. Ukończył Technikum Geologiczne tamże (1971).

1971-1974 pracownik PTTK Foto-Pam Miastko Oddział Kołobrzeg, 1974-1975 Zakładu Rzemieślniczego w Kołobrzegu, 1977-1989 kierownik w dziale zaopatrzenia w Fabryce Podzespołów Radiowych Elwa tamże. Od 1978 w kontakcie z krakowskim KSS KOR (za pośrednictwem Bogusława Sonika) oraz z KPN i ROPCiO, kolporter wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium MKZ w Kołobrzegu, odpowiedzialny za rozwój komórek zakładowych i „S” na wsi; w III 1981 członek Prezydium TZR Pobrzeże, kierownik biura i sekretarz sekcji branżowych; 30 IV 1981 sygnatariusz listu do Rady Państwa w obronie więźniów politycznych, wystosowanego przez Regionalny Komitet Więzionych za Przekonania; organizator przewozu matryc niezależnego czasopisma „Robotnik” z Warszawy do Kołobrzegu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, zwolniony 10 I 1982. 6 XI 1982 – 5 II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych.

W 1991 członek wojewódzkiego Zarządu PC.

24 XII 1985 – 9 IV 1987 rozpracowywany przez p. V RUSW w Kołobrzegu w ramach SOR krypt. Ewa.

Rafał Marciniak