Janusz Konieczko

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Konieczko, ur. 29 X 1948 w Częstochowie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Hutnicze tamże (1969).

1966-2001 pracownik Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie (od 1990 Huta Częstochowa), od 1991 dyr. ds. pracowniczych. Od końca l. 70. kolporter niezależnego pisma „Robotnik”.

Od IX 1980 w „S”, kolporter wydawnictw i prasy niezależnej. Od VII 1981 członek Komisji Wydziałowej „S” Walcowni Blach Grubych ds. informacji i problemów pracowniczych, redaktor audycji „S” w zakładowym radiowęźle. Od 1981 w KPN.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Nowym Łupkowie, zwolniony w IV 1982. V 1982-1988 przewodniczący TKZ w HBB. Organizator pomocy dla rodzin osób represjonowanych. 1985-1987 członek Rady Pracowniczej Wydziału, 1989-1991 jej sekretarz i przewodniczący.

W 1989 członek KZ „S” w HBB, 1989-1990 członek Krajowej Komisji Wyborczej „S”. W 1990 organizator Krajowej Sekcji Hutnictwa „S”; III-XI 1991 przewodniczący KZ w swoim zakładzie. Od 2002 na świadczeniu przedemerytalnym.

Od 18 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Struktura.

?