Janusz Kopera

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Kopera, ur. 26 VI 1942 w Białym Borze k. Przecławia, zm. 14 III 2012.

Prowadził własne gospodarstwo rolne w Białym Borze.

W 1980 współzałożyciel Solidarności Wiejskiej w gminie, następnie przewodniczący Zarządu Gminnego „S” RI w Przecławiu oraz członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Rzeszowie.

Po 13 XII 1981 współpracownik struktur podziemnych „S”, „S” RI i OKOR, od 1983 współpracownik Solidarności Walczącej. We IX 1982 po złożeniu przysięgi przed Józefem Baranem z OKOR organizator w swojej gminie grup zajmujących się kolportażem pism podziemnych (m.in. lokalnych: „Ziemi Mieleckiej”, „Ruchu Ludowego”, „Solidarność Trwa”, „Galicji” oraz warszawskich: „Tygodnika Mazowsze” i „Woli”), akcjami ulotkowymi, plakatowaniem oraz wykonywaniem napisów na jezdniach i murach. 1982-1989 uczestnik spotkań organizowanych przez Duszpasterstwa Rolników na Rzeszowszczyźnie, m.in. w Soninie, Górnie, Sokołowie oraz pielgrzymek rolników na Jasną Górę (gdzie utrzymywał kontakty z działaczami innych regionów). Od XI 1983 współorganizator Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników (działającego w ramach OKOR). W 1983 zatrzymany po ogólnopolskim spotkaniu działaczy „S” i „S” RI w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek w Czernej k. Krzeszowic; kilkakrotnie przesłuchiwany przez SB w Mielcu, rewizje w gospodarstwie. W 1987 współorganizator Niezależnego Ruchu Ludowego Solidarność. W VI 1988 zatrzymany z tysiącem ulotek SW, skazany przez Kolegium Orzekające w Rzeszowie na karę grzywny w wysokości 41.500 zł.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

21 I 1982 – 5 X 1988 lub 30 XI 1987 – 3 III 1989 rozpracowywany przez Wydz. VI KW MO/WUSW w Rzeszowie ramach SOR krypt. Kora; 14 X 1985 – 2 V 1989 lub 30 XI 1989 przez Wydz. VI WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Mały; 6 I 1988 – 27 II 1989 w ramach SO krypt. Relikt, 23 V – 6 X 1988 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

Michał Stręk