Janusz Kubicki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Kubicki, ur. 7 XI 1953 w Stalowej Woli. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1976).

1972-1987 pracownik Zakładu Kuźnia Matrycowa Zakładu Mechanicznego w HSW.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZKM.

W VI 1982 odwołany ze stanowiska mistrza za domaganie się zwołania zebrania załogi z udziałem dyrekcji zakładu i komisarza wojskowego HSW; od 1982 zbierał składki na pomoc dla represjonowanych i działalność podziemną, od 1983 drukarz, kolporter „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, w 1988 odpowiedzialny za przygotowanie matryc i druk. Wraz z żoną Grażyną Kubicką działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii MB Królowej Polski, Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej, współorganizator niezależnych obozów dla dzieci i młodzieży, Mszy za Ojczyznę (oprawa liturgiczna). 1985-1988 członek Tymczasowej KZ „S” w HSW; w 1986 uczestniczył w próbach uruchomienia podziemnego Radia „S”. 1985-1987 członek Rady Pracowniczej HSW. Zaangażowany w przygotowanie odsłonięcia przed kościołem, pierwszej w Polsce tablicy ku czci ks. Jerzego Popiełuszki wg projektu stalowowolskiego rzeźbiarza Stanisława Popka.

1989-1992 członek KO w Stalowej Woli, w 1989 uczestnik kampanii wyborczej. Członek-założyciel Koła PC w Stalowej Woli, IV-VII 1991 przewodniczący Koła, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego PC. 1997-2006 pracownik HSW.

Jerzy Kopeczek