Janusz Kucharczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Kucharczyk, ur. 4 VI 1936 w Gąsiorowie k. Pułtuska. Wykształcenie zasadnicze zawodowe.

1953-1954 pracownik Zakładów Mechanicznych im. Marcelego Nowotki w Warszawie, 1954-1984 Zakładów Mechanicznych Ursus. W III 1968 uczestnik demonstracji studenckich w Warszawie, w 1976 protestów robotniczych w Ursusie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej na Wydz. Remontowo-Energetycznym ZM Ursus.

14 XII 1981 współorganizator strajku na tym wydziale; 15-22 XII 1981 przymusowo urlopowany, następnie przeniesiony na niższe stanowisko. XII 1981 – 1989 współzałożyciel i działacz TKZ „S” ZM Ursus, 1982-1984 przewodniczący; 25 II 1982 przywrócony na dotychczasowe stanowisko w ZM Ursus przez Terenową Komisję Odwoławczą ds. Pracy dla Dzielnicy Warszawa-Ochota. 5 X 1982 zatrzymany, pobity podczas przesłuchania w KS MO w Warszawie, internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, 15 XII 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia. 1982-1989 kolporter pism podziemnych, m.in. „Reduty Ordona”, „Wolnego Głosu Ursusa”, „CDN – Głosu Wolnego Robotnika” i „Tygodnika Mazowsze”; 1982-1984 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Józefa w Ursusie. W l. 80. wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, kilkakrotnie rewidowano jego mieszkanie. 1984-2002 na rencie.

Od 2002 na emeryturze.

6 III 1986 – 13 V 1987 rozpracowywany przez DUSW w Warszawie-Ochocie w ramach KE krypt. Janek.

Tomasz Szostek