Janusz Kurowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Kurowski, ur. 16 V 1955 w Stalowej Woli. Ukończył I LO w Przemyślu (1994).

1977-1981 magazynier w Pozaklasowym Odcinku Elektroenergetycznym PKP w Medyce.

Od V 1981 pracownik techniczny Sekcji Informacji ZR Południowo-Wschodniego „S” w Przemyślu (obsługa dalekopisów, kolportaż prasy niezależnej).

16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony 29 III 1982. Po wyjściu zatrudniony z przerwami (SB uniemożliwia mu stałe zatrudnienie): 1982-1984 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3, 1984-1985 w Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji. 1982-1985 uczestnik manifestacji w Przemyślu, wielokrotnie przesłuchiwany przez SB, w V 1983 zatrzymany na 48 godz. 1985-1996 pracownik PSS Źródło.

V-XI 1992 wiceprzewodniczący KZ „S” w PSS Przemyśl. W 1996 absolwent Policealnego Studium Zawodowego w Sanoku (technik obsługi ruchu turystycznego). 1996-1998 bezrobotny po restrukturyzacji PSS, w 1998 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, 1998-1999 w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Żurawicy, 1999-2000 w Miejskim Zakładzie Komunikacji, w 2001 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej. 2001-2007 w LPR, od 2007 w Stowarzyszeniu Liga Podkarpacka. Od 2001 dozorca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Michał Stręk