Janusz Lesław Białyszewski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Janusz Lesław Białyszewski, ur. 15 III 1946 w Łodzi, zm. 21 VI 2003 w Szczecinie. Absolwent Policealnego Studium Pożarnictwa w Łodzi (1966).

1964-1969 magazynier w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Handlu Sprzętem Medycznym Cezal, 1970-1971 z-ca kierownika sklepu w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym Polmo-Behamot, 1971-1972 zaopatrzeniowiec w Warsztacie Mechanicznym PGR w Przecławiu, 1972-1976 referent ekonomiczny w Szczecińskich Zakładach Gazownictwa, 1977-2003 kierowca autobusu w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.

Od 1977 w kontakcie z KSS KOR.

W VIII 1980 współorganizator strajku w WPKM, od IX w 1980 „S”; sekretarz KZ w WPKM.

15-18 XII 1981 uczestnik strajku w WPKM; od 1982 uczestnik akcji pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Stanisława Kostki; działacz podziemia w grupie Mieczysława Lisowskiego: kolporter podziemnych wydawnictw, współuczestnik wielu akcji ulotkowych i plakatowych; wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. 18-24 VIII 1988 współorganizator strajku w Zajezdni WPKM przy ul. Klonowica, do 4 IX 1988 członek straży strajkowej, oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Szczecinie o kierowanie strajkiem; w XI 1988 śledztwo umorzono. Od 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” w WPKM.

1993-2001 członek Rady Pracowniczej w WPKM.

Sylwia Wójcikowa