Janusz Maciej Karpała

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Maciej Karpała, ur. 23 II 1951 w Opolu. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (1975).

1975-1977 zatrudniony w Zakładzie Remontowo-Montażowym Przemysłu Mleczarskiego w Opolu, następnie w Przedsiębiorstwie Przerobu Złomu Metali, 1977-1996 główny inżynier w Wojewódzkim Ośrodku Obliczeniowym NBP; 1985-1989 (równolegle) właściciel Zakładu Cyklinowania Parkietów.

VII – 17 IX 1980 uczestnik strajku ostrzegawczego w WOO NBP, przewodniczący KS, organizator łączności m.in. z MKZ. Od jesieni 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” Bankowców Opolszczyzny; delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski.

Od 1982 współorganizator akcji ulotkowych i plakatowych, organizator kolportażu i kolporter podziemnych wydawnictw (znaczki, plakaty, druki ulotne, kasety magnetofonowe), uczestnik akcji pomocowych na rzecz osób represjonowanych i internowanych. W 1988 organizator strajków ostrzegawczych i akcji plakatowania na terenie WOO NBP, ukarany mandatem, przesłuchiwany. Przed 1989 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, zastraszany.

1996-2004 kierownik Centrum Regionalnego w Bankowym Przedsiębiorstwie Telekomunikacyjnym TelBank SA. Od 2004 własna działalność gospodarcza.

Maria Klusik